HOME

STUDIE REVITALIZACE

Pražské architektonické studio Vrtiška a Žák bylo vybráno pro vytvoření studie, která slouží jako vize budoucnosti městských lázní. Mezi variantami, co se bude budovou osmdesátých let dít dále, byla také úplná demolice. Podle statického posudku je masivní železobetonová konstrukce ve velice dobrém stavu, což však bylo jedním faktorů pro rozhodnutí o zachování objektu. Studie, kterou architekti vypracovali, posuzuje také množství a úroveň služeb v kraji. Konfrontace aktuálních potřeb a současné situace vedla k závěru, že bude lázeňský provoz částečně zachován. Kromě toho bude doplněn o další vhodné funkční využití budovy bývalých Městských lázní.

Pátek 4. září 2020 od 19:00

V původních prostorách bazénové haly lázní proběhne prezentace návrhu architektonického studia VRTIŠKA & ŽÁK a veřejné projednání budoucí podoby budovy bývalých Městských lázní.

program

  • prezentace studie
  • moderovaná diskuze s hosty  a veřejností
  • občerstvení během celé akce zajištěno
  • předpokládaný konec ve 21:30

Těšíme se na Vás!


STUDIE REVITALIZACE

Pražské architektonické studio Vrtiška a Žák bylo vybráno pro vytvoření studie, která slouží jako vize budoucnosti městských lázní. Mezi variantami, co se bude budovou osmdesátých let dít dále, byla také úplná demolice. Podle statického posudku je masivní železobetonová konstrukce ve velice dobrém stavu, což však bylo jedním faktorů pro rozhodnutí o zachování objektu. Studie, kterou architekti vypracovali, posuzuje také množství a úroveň služeb v kraji. Konfrontace aktuálních potřeb a současné situace vedli závěru, že bude lázeňský provoz částečně zachován provozu. Kromě toho bude doplněn o další vhodné funkční využití budovy bývalých Městských lázní.

Pátek 4. září
2020 19:00

V původních prostorách bazénové haly lázní proběhne prezentace návrhu architektonického studia VRTIŠKA & ŽÁK a veřejné projednání budoucí podoby budovy bývalých Městských lázní.

program

  • prezentace studie
  • moderovaná diskuze s hosty  a veřejností
  • občerstvení během celé akce zajištěno
  • předpokládaný konec ve 21:30

Těšíme se na Vás!