Historie

HISTORIE

O stavbě městských lázní v Chomutově rozhodlo zastupitelstvo města již v roce 1910. Kvůli zemské výstavě německého obyvatelstva českých zemí, jež byla projekčně i finančně lépe zajištěna, se stavba neuskutečnila. Usnesení rady městského národního výboru usilovalo o zřízení lázní opět v roce 1954, stavba nicméně nebyla povolena. Teprve v roce 1961 bylo o stavbě městských lázní po třetím pokusu rozhodnuto. Vypracování projektu lázní převzal ing. arch. Jiří Eisenreich, který jej dokončil v roce 1967. Generálním dodavatelem stavby se po dlouhém hledání staly Báňské stavby Most. Přestože pracovníci památkové péče nesouhlasili s umístěním lázní na okraji městského parku, v roce 1965 došlo k demolici Mánesovy ulice a stavbě ustoupil v roce 1972 také neogotický evangelický kostel Gustaf-Adolph Kirche, který zde stál od roku 1899.


O stavbě městských lázní v Chomutově rozhodlo zastupitelstvo města již v roce 1910. Kvůli zemské výstavě německého obyvatelstva českých zemí, jež byla projekčně i finančně lépe zajištěna, se stavba neuskutečnila. Usnesení rady městského národního výboru usilovalo o zřízení lázní opět v roce 1954, stavba nicméně nebyla povolena. Teprve v roce 1961 bylo o stavbě městských lázní po třetím pokusu rozhodnuto. Vypracování projektu lázní převzal ing. arch. Jiří Eisenreich, který jej dokončil v roce 1967. Generálním dodavatelem stavby se po dlouhém hledání staly Báňské stavby Most. Přestože pracovníci památkové péče nesouhlasili s umístěním lázní na okraji městského parku, v roce 1965 došlo k demolici Mánesovy ulice a stavbě ustoupil v roce 1972 také neogotický evangelický kostel Gustaf-Adolph Kirche, který zde stál od roku 1899.

Městské lázně s plaveckým bazénem, zázemím a restaurací byly uvedeny do provozu v roce 1980.

Celý komplex se stal reprezentativním objektem města, mezi jeho návštěvníky byli nejen obyvatelé Chomutovska, velkému zájmu se lázně těšily také u sousedů ze Saska. Budova městských lázní se nachází na hranici historického centra a městského parku. Ve své době byla moderní architektonickou stavbou, jejíž prostory byly funkčně využity, interiéry esteticky zpracovány a doplněny o umělecká díla. Také technické řešení bazénu bylo ojedinělé. Po 32 letech provozu však byly lázně pro veřejnost trvale uzavřeny. Důvodem bylo zřízení vodního světa na chomutovských Vinohradech, který tak městské lázně v roce 2012 nahradil. Podle vedení města bylo udržení provozu lázní velmi nákladné.

Celý komplex se stal reprezentativním objektem města, mezi jeho návštěvníky byli nejen obyvatelé Chomutovska, velkému zájmu se lázně těšily také u sousedů ze Saska. Budova městských lázní se nachází na hranici historického centra a městského parku. Ve své době byla moderní architektonickou stavbou, jejíž prostory byly funkčně využity, interiéry esteticky zpracovány a doplněny o umělecká díla. Také technické řešení bazénu bylo ojedinělé. Po 32 letech provozu však byly lázně pro veřejnost trvale uzavřeny. Důvodem bylo zřízení vodního světa na chomutovských Vinohradech, který tak městské lázně v roce 2012 nahradil. Podle vedení města bylo udržení provozu lázní velmi nákladné.